Kärnan noteringar


Cykel 1925 Drott?


  • Helsvetsad ram (mässinglod) och utan ornament.
  • Inga breddade skärmar, se gaffeln
  • Kedjeskyddet tillverkad i tjock gjuten aluminium i vackert mönster.
  • Styre ställbart
  • Trähandtag (typ Rambler)
  • Drotts nummerserie (Tekniska Museet, ID TEKS0059569, 1922 nr 56461)

 

Velocipedaktiebolaget Lindblad i Stockholm hade vid sidan av sitt stora märke Crescent även Drott, Gathiod och Angantyr. Av dem var Drott det största med alla typer av velocipeder även för tävling och transport. Ramarna var troligen identiska med Crescent men man var noga att separera märket med annan utrustning varav den viktigaste skillnaden var vevpartiet som oftast var av typ Mito

 

Ornament kom mot slutet av 20-talet på ramarna, det är prydnadsfulla muffar fastlödade i ramändarna mot styrhuvudet.

Vanligen är framgaffeln också utrustad med samma ornament.

Syftet var både som förstärkning av ramen och som dekoration.

 

Framskärmarna började i mitten av 20-talet förlängas förbi framgaffeln, vilket gjorde att man fick bättre skydd mot hjulstänk. Anledningen var att alla cyklar hade frihjulsnav och bra bromsar, vilket gjorde framhjulsbromsen onödig.

Runt 1928 får flera märken framskärmen breddad i skärmsidornas nederkant.  


Runt 1925 får herrcyklarna äntligen kedjeskydd som standardutrustning, om än enkla svartlackerade av plåt, ibland med guldlinjer och märkesnamn. Mot slutet av 20-talet börjar vackra ornamenterade kedjeskydd komma även på herrcyklarna, ofta med cykelns namn skrivet med genombruten text. 

På damcyklarna är kedjeskydden vanligen tillverkad i tjock gjuten aluminium i vackra mönster.


Torpedo-navet från tyska Fichtel & Sachs dominerar marknaden mot slutet av 20 talet. Från och med 1921 är Torpedo-navets navhylsa årtalsstämplad med två siffror som alltså står för tillverkningsåret. Alla inre delar är också årtalsstämplade tillsammans med texten "F&S 09" följt av två siffror för årtalet delen tillverkades. Siffrorna "09" står för modell 1909.

Cykeln kan vara tillverkad samma år som navet, men ofta året efter eller t.o.m 2-3 år efter navet i vissa fall. Man får i alla fall en god fingervisning om årtalet på cykeln när den har Torpedo-navet. Men hjulen kan vara utbytta, så man måste vara observant! 


Ställbara styren är nu vanliga efter ca 1925. Styrena förekommer i fler varianter, ofta bredare och olika djupt nedböjda än tidigare decennium.


Kork- och lädervirade handtag är ur modet, nu tar svartlackerade trähandtag av s.k Rambler-modell marknadsandelar (svarta hylsor med förnicklad ring och ändplugg, skruvade i en rundstavsbit som slås in i änden på styret).